User Tools

Site Tools


30-16120-burnim-la-gi

Burnim
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16120
Tên thay thế 1999 XV60
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6457278
Viễn điểm quỹ đạo 3.4800516
Độ lệch tâm 0.1361988
Chu kỳ quỹ đạo 1957.9223985
Độ bất thường trung bình 264.51639
Độ nghiêng quỹ đạo 2.10657
Kinh độ của điểm nút lên 198.35786
Acgumen của cận điểm 161.36150
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

16120 Burnim (1999 XV60) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 12 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16120 Burnim
30-16120-burnim-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)