User Tools

Site Tools


30-16121-burrell-la-gi

Burrell
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16121
Tên thay thế 1999 XD66
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1567748
Viễn điểm quỹ đạo 2.6867592
Độ lệch tâm 0.1094210
Chu kỳ quỹ đạo 1376.5657575
Độ bất thường trung bình 323.00090
Độ nghiêng quỹ đạo 0.83500
Kinh độ của điểm nút lên 188.91840
Acgumen của cận điểm 18.12919
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

16121 Burrell (1999 XD66) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 12 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16121 Burrell
30-16121-burrell-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)