User Tools

Site Tools


30-16122-wenyicai-la-gi

Wenyicai
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16122
Tên thay thế 1999 XW67
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0099458
Viễn điểm quỹ đạo 2.8369398
Độ lệch tâm 0.1706238
Chu kỳ quỹ đạo 1377.9948613
Độ bất thường trung bình 34.79523
Độ nghiêng quỹ đạo 2.11418
Kinh độ của điểm nút lên 190.33325
Acgumen của cận điểm 311.27574
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.6

16122 Wenyicai (1999 XW67) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 12 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16122 Wenyicai
30-16122-wenyicai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)