User Tools

Site Tools


30-16123-jessiecheng-la-gi

Jessiecheng
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16123
Tên thay thế 1999 XQ83
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8453257
Viễn điểm quỹ đạo 2.9104325
Độ lệch tâm 0.2239615
Chu kỳ quỹ đạo 1339.3161080
Độ bất thường trung bình 229.66155
Độ nghiêng quỹ đạo 3.33293
Kinh độ của điểm nút lên 116.71074
Acgumen của cận điểm 197.88931
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

16123 Jessiecheng (1999 XQ83) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 12 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16123 Jessiecheng
30-16123-jessiecheng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)