User Tools

Site Tools


30-16124-timdong-la-gi

Timdong
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16124
Tên thay thế 1999 XR85
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0218348
Viễn điểm quỹ đạo 2.7620132
Độ lệch tâm 0.1547245
Chu kỳ quỹ đạo 1351.1995443
Độ bất thường trung bình 70.07367
Độ nghiêng quỹ đạo 1.60442
Kinh độ của điểm nút lên 190.92670
Acgumen của cận điểm 307.49834
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

16124 Timdong (1999 XR85) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 12 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16124 Timdong
30-16124-timdong-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)