User Tools

Site Tools


30-16127-farzan-kashani-la-gi

Farzan-Kashani
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16127
Tên thay thế 1999 XK92
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0523399
Viễn điểm quỹ đạo 2.4646017
Độ lệch tâm 0.0912701
Chu kỳ quỹ đạo 1239.7101475
Độ bất thường trung bình 98.96584
Độ nghiêng quỹ đạo 2.63858
Kinh độ của điểm nút lên 120.93386
Acgumen của cận điểm 55.29788
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

16127 Farzan-Kashani (1999 XK92) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 12 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16127 Farzan-Kashani
30-16127-farzan-kashani-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)