User Tools

Site Tools


30-16128-kirfrieda-la-gi

Kirfrieda
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16128
Tên thay thế 1999 XS92
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0597936
Viễn điểm quỹ đạo 2.7718306
Độ lệch tâm 0.1473701
Chu kỳ quỹ đạo 1371.4915817
Độ bất thường trung bình 86.96238
Độ nghiêng quỹ đạo 1.37160
Kinh độ của điểm nút lên 157.42882
Acgumen của cận điểm 295.34955
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.6

16128 Kirfrieda (1999 XS92) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 12 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16128 Kirfrieda
30-16128-kirfrieda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)