User Tools

Site Tools


30-16129-kevingao-la-gi

Kevingao
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16129
Tên thay thế 1999 XG97
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8307334
Viễn điểm quỹ đạo 2.7898640
Độ lệch tâm 0.2075772
Chu kỳ quỹ đạo 1282.6277337
Độ bất thường trung bình 223.25540
Độ nghiêng quỹ đạo 4.20208
Kinh độ của điểm nút lên 262.11110
Acgumen của cận điểm 72.61108
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

16129 Kevingao (1999 XG97) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 12 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16129 Kevingao
30-16129-kevingao-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)