User Tools

Site Tools


30-16130-giovine-la-gi

Giovine
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16130
Tên thay thế 1999 XU97
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1693145
Viễn điểm quỹ đạo 2.5462125
Độ lệch tâm 0.0799270
Chu kỳ quỹ đạo 1322.3572296
Độ bất thường trung bình 244.69800
Độ nghiêng quỹ đạo 0.64253
Kinh độ của điểm nút lên 4.24735
Acgumen của cận điểm 301.76701
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

16130 Giovine (1999 XU97) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 12 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16130 Giovine
30-16130-giovine-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)