User Tools

Site Tools


30-16131-kaganovich-la-gi

Kaganovich
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16131
Tên thay thế 1999 XV97
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8362841
Viễn điểm quỹ đạo 2.9197261
Độ lệch tâm 0.0144965
Chu kỳ quỹ đạo 1783.3466630
Độ bất thường trung bình 244.69336
Độ nghiêng quỹ đạo 2.03070
Kinh độ của điểm nút lên 16.83438
Acgumen của cận điểm 79.78574
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

16131 Kaganovich (1999 XV97) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 12 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16131 Kaganovich
30-16131-kaganovich-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)