User Tools

Site Tools


30-16132-angelakim-la-gi

Angelakim
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16132
Tên thay thế 1999 XH99
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0909491
Viễn điểm quỹ đạo 2.7775909
Độ lệch tâm 0.1410365
Chu kỳ quỹ đạo 1387.2398824
Độ bất thường trung bình 279.88339
Độ nghiêng quỹ đạo 1.74686
Kinh độ của điểm nút lên 286.48877
Acgumen của cận điểm 324.61663
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

16132 Angelakim (1999 XH99) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 12 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16132 Angelakim
30-16132-angelakim-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)