User Tools

Site Tools


30-16135-ivarsson-la-gi

Ivarsson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. W. Juels
Nơi khám phá Fountain Hills
Ngày khám phá 9 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16135
Tên thay thế 1999 XY104
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3626369
Viễn điểm quỹ đạo 3.2407053
Độ lệch tâm 0.1567044
Chu kỳ quỹ đạo 1712.8690085
Độ bất thường trung bình 347.42085
Độ nghiêng quỹ đạo 3.30765
Kinh độ của điểm nút lên 4.19752
Acgumen của cận điểm 332.68015
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

16135 Ivarsson (1999 XY104) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 12 năm 1999 bởi C. W. Juels ở Fountain Hills.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16135 Ivarsson
30-16135-ivarsson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)