User Tools

Site Tools


30-16144-korsten-la-gi

Korsten
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. W. Juels
Nơi khám phá Fountain Hills
Ngày khám phá 15 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16144
Tên thay thế 1999 XK144
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6723161
Viễn điểm quỹ đạo 3.3323751
Độ lệch tâm 0.1099239
Chu kỳ quỹ đạo 1900.1568896
Độ bất thường trung bình 309.23228
Độ nghiêng quỹ đạo 10.12349
Kinh độ của điểm nút lên 320.82498
Acgumen của cận điểm 39.64753
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

16144 Korsten (1999 XK144) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 12 năm 1999 bởi C. W. Juels ở Fountain Hills.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16144 Korsten
30-16144-korsten-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)