User Tools

Site Tools


30-16147-jeanli-la-gi

Jeanli
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16147
Tên thay thế 1999 XL175
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7749455
Viễn điểm quỹ đạo 2.7850631
Độ lệch tâm 0.2215166
Chu kỳ quỹ đạo 1257.4824572
Độ bất thường trung bình 321.66978
Độ nghiêng quỹ đạo 5.90808
Kinh độ của điểm nút lên 61.48482
Acgumen của cận điểm 241.34321
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

16147 Jeanli (1999 XL175) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 12 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16147 Jeanli
30-16147-jeanli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)