User Tools

Site Tools


30-16150-clinch-la-gi

Clinch
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16150
Tên thay thế 1999 XZ227
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0436297
Viễn điểm quỹ đạo 3.2192395
Độ lệch tâm 0.2233781
Chu kỳ quỹ đạo 1559.1478322
Độ bất thường trung bình 42.01406
Độ nghiêng quỹ đạo 14.50325
Kinh độ của điểm nút lên 70.52902
Acgumen của cận điểm 253.54750
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

16150 Clinch (1999 XZ227) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 12 năm 1999 bởi Đài thiên văn Lowell Near-Earth Object Search ở Trạm Anderson Mesa. Nó được đặt theo tên Nicholas Bayard Clinch.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16150 Clinch
30-16150-clinch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)