User Tools

Site Tools


30-16154-dabramo-la-gi

Dabramo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Boattini và M. Tombelli
Nơi khám phá San Marcello Pistoiese
Ngày khám phá 1 tháng 1 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16154
Đặt tên theo Germano D'Abramo
Tên thay thế 2000 AW2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.0516819
Viễn điểm quỹ đạo 3.3626231
Độ lệch tâm 0.0484762
Chu kỳ quỹ đạo 2097.8665222
Độ bất thường trung bình 306.58600
Độ nghiêng quỹ đạo 6.17157
Kinh độ của điểm nút lên 304.83605
Acgumen của cận điểm 26.60105
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

16154 Dabramo (2000 AW2) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 1 năm 2000 bởi A. Boattini và M. Tombelli ở San Marcello Pistoiese.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16154 Dabramo
30-16154-dabramo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)