User Tools

Site Tools


30-16155-buddy-la-gi

Buddy
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Broughton
Nơi khám phá Reedy Creek Observatory
Ngày khám phá 3 tháng 1 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16155
Đặt tên theo Buddy Holly
Tên thay thế 2000 AF5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3343156
Viễn điểm quỹ đạo 3.1406486
Độ lệch tâm 0.1472764
Chu kỳ quỹ đạo 1654.3422002
Độ bất thường trung bình 306.92499
Độ nghiêng quỹ đạo 5.33205
Kinh độ của điểm nút lên 119.08041
Acgumen của cận điểm 320.16306
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

16155 Buddy (2000 AF5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 1 năm 2000 bởi J. Broughton ở Reedy Creek Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16155 Buddy
30-16155-buddy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)