User Tools

Site Tools


30-16157-toastmasters-la-gi

Toastmasters
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. W. Juels
Nơi khám phá Fountain Hills
Ngày khám phá 5 tháng 1 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16157
Tên thay thế 2000 AS50
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3420481
Viễn điểm quỹ đạo 2.9930695
Độ lệch tâm 0.1220257
Chu kỳ quỹ đạo 1591.3636342
Độ bất thường trung bình 115.20478
Độ nghiêng quỹ đạo 10.06032
Kinh độ của điểm nút lên 139.93213
Acgumen của cận điểm 186.24394
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

16157 Toastmasters (2000 AS50) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 1 năm 2000 bởi C. W. Juels ở Fountain Hills.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16157 Toastmasters
30-16157-toastmasters-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)