User Tools

Site Tools


30-16158-monty-la-gi

Monty
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. W. Juels
Nơi khám phá Fountain Hills
Ngày khám phá 5 tháng 1 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16158
Tên thay thế 2000 AV50
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1323209
Viễn điểm quỹ đạo 3.1916507
Độ lệch tâm 0.1989736
Chu kỳ quỹ đạo 1586.3792770
Độ bất thường trung bình 16.51955
Độ nghiêng quỹ đạo 2.98717
Kinh độ của điểm nút lên 185.94995
Acgumen của cận điểm 229.76143
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

16158 Monty (2000 AV50) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 1 năm 2000 bởi C. W. Juels ở Fountain Hills.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16158 Monty
30-16158-monty-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)