User Tools

Site Tools


30-16163-suhanli-la-gi

Suhanli
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 5 tháng 1 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16163
Tên thay thế 2000 AD69
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9112983
Viễn điểm quỹ đạo 2.8845903
Độ lệch tâm 0.2029430
Chu kỳ quỹ đạo 1356.3041015
Độ bất thường trung bình 150.37525
Độ nghiêng quỹ đạo 1.51508
Kinh độ của điểm nút lên 208.66703
Acgumen của cận điểm 152.49422
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

16163 Suhanli (2000 AD69) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 1 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16163 Suhanli
30-16163-suhanli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)