User Tools

Site Tools


30-16164-yangli-la-gi

Yangli
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 5 tháng 1 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16164
Tên thay thế 2000 AO69
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7455011
Viễn điểm quỹ đạo 2.9758203
Độ lệch tâm 0.0402563
Chu kỳ quỹ đạo 1767.2498558
Độ bất thường trung bình 10.40743
Độ nghiêng quỹ đạo 2.61254
Kinh độ của điểm nút lên 151.48013
Acgumen của cận điểm 177.60393
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

16164 Yangli (2000 AO69) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 1 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16164 Yangli
30-16164-yangli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)