User Tools

Site Tools


30-16165-licht-la-gi

Licht
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 5 tháng 1 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16165
Tên thay thế 2000 AW83
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9759066
Viễn điểm quỹ đạo 2.5552322
Độ lệch tâm 0.1278543
Chu kỳ quỹ đạo 1245.5595370
Độ bất thường trung bình 187.41510
Độ nghiêng quỹ đạo 2.70896
Kinh độ của điểm nút lên 184.29553
Acgumen của cận điểm 249.61811
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

16165 Licht (2000 AW83) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 1 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16165 Licht
30-16165-licht-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)