User Tools

Site Tools


30-16166-jonlii-la-gi

Jonlii
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 5 tháng 1 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16166
Tên thay thế 2000 AQ84
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1979654
Viễn điểm quỹ đạo 3.0570432
Độ lệch tâm 0.1634779
Chu kỳ quỹ đạo 1555.6559914
Độ bất thường trung bình 72.36062
Độ nghiêng quỹ đạo 5.85891
Kinh độ của điểm nút lên 130.08158
Acgumen của cận điểm 237.26597
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

16166 Jonlii (2000 AQ84) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 1 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16166 Jonlii
30-16166-jonlii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)