User Tools

Site Tools


30-16167-oertli-la-gi

Oertli
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 5 tháng 1 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16167
Tên thay thế 2000 AJ89
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8746605
Viễn điểm quỹ đạo 2.7772531
Độ lệch tâm 0.1940261
Chu kỳ quỹ đạo 1295.6893352
Độ bất thường trung bình 241.29576
Độ nghiêng quỹ đạo 3.77170
Kinh độ của điểm nút lên 164.84410
Acgumen của cận điểm 184.38692
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

16167 Oertli (2000 AJ89) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 1 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16167 Oertli
30-16167-oertli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)