User Tools

Site Tools


30-16168-palmen-la-gi

Palmen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 5 tháng 1 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16168
Tên thay thế 2000 AR91
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0024108
Viễn điểm quỹ đạo 2.7706094
Độ lệch tâm 0.1609460
Chu kỳ quỹ đạo 1346.6146948
Độ bất thường trung bình 125.04169
Độ nghiêng quỹ đạo 0.75773
Kinh độ của điểm nút lên 197.46396
Acgumen của cận điểm 241.80951
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.0

16168 Palmen (2000 AR91) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 1 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16168 Palmen
30-16168-palmen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)