User Tools

Site Tools


30-16174-parihar-la-gi

Parihar
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 5 tháng 1 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16174
Tên thay thế 2000 AX116
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9523544
Viễn điểm quỹ đạo 2.5573122
Độ lệch tâm 0.1341469
Chu kỳ quỹ đạo 1236.7163354
Độ bất thường trung bình 210.82343
Độ nghiêng quỹ đạo 5.47076
Kinh độ của điểm nút lên 175.35023
Acgumen của cận điểm 244.30850
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

16174 Parihar (2000 AX116) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 1 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

Nó được đặt theo tên Raminder Kaur Parihar, the 2002 Intel Science Talent Search finalist (see Meanings of minor planet names: 16001–17000).

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16174 Parihar
30-16174-parihar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)