User Tools

Site Tools


30-16175-rypatterson-la-gi

Rypatterson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 5 tháng 1 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16175
Tên thay thế 2000 AL118
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3247768
Viễn điểm quỹ đạo 2.7195410
Độ lệch tâm 0.0782592
Chu kỳ quỹ đạo 1463.0430450
Độ bất thường trung bình 254.99388
Độ nghiêng quỹ đạo 6.01458
Kinh độ của điểm nút lên 214.89364
Acgumen của cận điểm 44.98563
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

16175 Rypatterson (2000 AL118) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 1 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16175 Rypatterson
30-16175-rypatterson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)