User Tools

Site Tools


30-16177-pelzer-la-gi

Pelzer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 5 tháng 1 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16177
Tên thay thế 2000 AR127
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0076859
Viễn điểm quỹ đạo 2.7334169
Độ lệch tâm 0.1530722
Chu kỳ quỹ đạo 1333.1300063
Độ bất thường trung bình 315.73675
Độ nghiêng quỹ đạo 1.96959
Kinh độ của điểm nút lên 197.54730
Acgumen của cận điểm 87.64978
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

16177 Pelzer (2000 AR127) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 1 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16177 Pelzer
30-16177-pelzer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)