User Tools

Site Tools


30-16180-rapoport-la-gi

Rapoport
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 1 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16180
Tên thay thế 2000 AZ136
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8851407
Viễn điểm quỹ đạo 2.5505043
Độ lệch tâm 0.1500038
Chu kỳ quỹ đạo 1206.3923918
Độ bất thường trung bình 57.82708
Độ nghiêng quỹ đạo 5.53900
Kinh độ của điểm nút lên 117.35827
Acgumen của cận điểm 176.51124
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

16180 Rapoport (2000 AZ136) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 1 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16180 Rapoport
30-16180-rapoport-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)