User Tools

Site Tools


30-16189-riehl-la-gi

Riehl
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 8 tháng 1 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16189
Tên thay thế 2000 AT187
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8548220
Viễn điểm quỹ đạo 2.9702326
Độ lệch tâm 0.0198128
Chu kỳ quỹ đạo 1815.5299524
Độ bất thường trung bình 14.35683
Độ nghiêng quỹ đạo 13.77503
Kinh độ của điểm nút lên 146.50161
Acgumen của cận điểm 156.11811
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

16189 Riehl (2000 AT187) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 1 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16189 Riehl
30-16189-riehl-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)