User Tools

Site Tools


30-16191-rubyroe-la-gi

Rubyroe
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. M. Roe
Nơi khám phá Oaxaca
Ngày khám phá 10 tháng 1 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16191
Tên thay thế 2000 AO205
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8942947
Viễn điểm quỹ đạo 2.9231715
Độ lệch tâm 0.2135722
Chu kỳ quỹ đạo 1365.4677973
Độ bất thường trung bình 188.95753
Độ nghiêng quỹ đạo 0.40208
Kinh độ của điểm nút lên 122.58310
Acgumen của cận điểm 224.28338
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

16191 Rubyroe (2000 AO205) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 1 năm 2000 bởi J. M. Roe ở Oaxaca.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16191 Rubyroe
30-16191-rubyroe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)