User Tools

Site Tools


30-16192-laird-la-gi

Laird
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 4 tháng 1 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16192
Tên thay thế 2000 AU207
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7742159
Viễn điểm quỹ đạo 2.8413199
Độ lệch tâm 0.2311983
Chu kỳ quỹ đạo 1280.5207679
Độ bất thường trung bình 210.43962
Độ nghiêng quỹ đạo 2.45425
Kinh độ của điểm nút lên 109.31538
Acgumen của cận điểm 225.78201
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.8

16192 Laird (2000 AU207) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 1 năm 2000 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16192 Laird
30-16192-laird-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)