User Tools

Site Tools


30-16193-nickaiser-la-gi

Nickaiser
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 4 tháng 1 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16193
Tên thay thế 2000 AV207
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6305548
Viễn điểm quỹ đạo 2.7687034
Độ lệch tâm 0.0255866
Chu kỳ quỹ đạo 1620.1475792
Độ bất thường trung bình 244.90574
Độ nghiêng quỹ đạo 3.48206
Kinh độ của điểm nút lên 108.88960
Acgumen của cận điểm 39.85140
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

16193 Nickaiser (2000 AV207) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 1 năm 2000 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16193 Nickaiser
30-16193-nickaiser-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)