User Tools

Site Tools


30-16198-b-zios-la-gi

16198 Búzios
Tên
Tên Búzios
Tên chỉ định 2000 AB243
Phát hiện
Người phát hiện Lowell Observatory Near-Earth Object Search
Ngày phát hiện 7 tháng 1 năm 2000
Nơi phát hiện Trạm Anderson Mesa
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1744987
Bán trục lớn (a) 2.5709662 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.1223359 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.0195965 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.12 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 12.47707°
Kinh độ (Ω) 189.48082°
Acgumen (ω) 134.11452°
Độ bất thường trung bình (M) 190.21006°

16198 Búzios là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1505.7156968 ngày (4.12 năm).[1] It có vận tốc quỹ đạo trung bình là 14.92096789 km/s.

Nó được phát hiện ngày 7 tháng 1 năm 2000 ở Lowell Observatory Near-Earth Object Search.

Nó được đặt theo tên Armação dos Búzios, Rio de Janeiro, the host to Asteroids, Comets, Meteors 2005 meeting.[1]

  1. ^ a ă “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2008. 
30-16198-b-zios-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)