User Tools

Site Tools


30-16199-rozenblyum-la-gi

Rozenblyum
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 30 tháng 1 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16199
Tên thay thế 2000 BX26
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7438301
Viễn điểm quỹ đạo 3.1423523
Độ lệch tâm 0.0677047
Chu kỳ quỹ đạo 1844.1829348
Độ bất thường trung bình 279.94189
Độ nghiêng quỹ đạo 3.03653
Kinh độ của điểm nút lên 96.12718
Acgumen của cận điểm 345.22367
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

16199 Rozenblyum (2000 BX26) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 1 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16199 Rozenblyum
30-16199-rozenblyum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)