User Tools

Site Tools


30-16202-srivastava-la-gi

Srivastava
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 2 tháng 2 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16202
Tên thay thế 2000 CE28
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0271901
Viễn điểm quỹ đạo 2.7826335
Độ lệch tâm 0.1570626
Chu kỳ quỹ đạo 1362.2197067
Độ bất thường trung bình 303.37314
Độ nghiêng quỹ đạo 2.40546
Kinh độ của điểm nút lên 171.87009
Acgumen của cận điểm 117.77589
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

16202 Srivastava (2000 CE28) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 2 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16202 Srivastava
30-16202-srivastava-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)