User Tools

Site Tools


30-16203-jessicastahl-la-gi

Jessicastahl
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 2 tháng 2 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16203
Tên thay thế 2000 CH32
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1592336
Viễn điểm quỹ đạo 2.9619924
Độ lệch tâm 0.1567513
Chu kỳ quỹ đạo 1496.6297146
Độ bất thường trung bình 205.15776
Độ nghiêng quỹ đạo 3.72569
Kinh độ của điểm nút lên 168.83925
Acgumen của cận điểm 144.48389
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

16203 Jessicastahl (2000 CH32) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 2 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16203 Jessicastahl
30-16203-jessicastahl-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)