User Tools

Site Tools


30-16209-sterner-la-gi

Sterner
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 2 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16209
Tên thay thế 2000 CB56
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9464604
Viễn điểm quỹ đạo 2.8776934
Độ lệch tâm 0.1930355
Chu kỳ quỹ đạo 1368.3120518
Độ bất thường trung bình 176.21919
Độ nghiêng quỹ đạo 0.71544
Kinh độ của điểm nút lên 190.27402
Acgumen của cận điểm 191.97601
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

16209 Sterner (2000 CB56) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 2 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16209 Sterner
30-16209-sterner-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)