User Tools

Site Tools


30-16211-samirsur-la-gi

Samirsur
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 2 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16211
Tên thay thế 2000 CL83
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0451138
Viễn điểm quỹ đạo 2.5875098
Độ lệch tâm 0.1170818
Chu kỳ quỹ đạo 1287.6385696
Độ bất thường trung bình 17.42081
Độ nghiêng quỹ đạo 3.86336
Kinh độ của điểm nút lên 120.21185
Acgumen của cận điểm 146.16851
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

16211 Samirsur (2000 CL83) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 2 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16211 Samirsur
30-16211-samirsur-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)