User Tools

Site Tools


30-16212-theberge-la-gi

Theberge
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 2 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16212
Tên thay thế 2000 CB84
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0646710
Viễn điểm quỹ đạo 2.4677666
Độ lệch tâm 0.0889357
Chu kỳ quỹ đạo 1246.0950496
Độ bất thường trung bình 188.43214
Độ nghiêng quỹ đạo 6.39897
Kinh độ của điểm nút lên 143.17790
Acgumen của cận điểm 321.26347
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

16212 Theberge (2000 CB84) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 2 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16212 Theberge
30-16212-theberge-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)