User Tools

Site Tools


30-16214-venkatachalam-la-gi

Venkatachalam
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 2 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16214
Tên thay thế 2000 CM87
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9968916
Viễn điểm quỹ đạo 2.6702298
Độ lệch tâm 0.1442727
Chu kỳ quỹ đạo 1302.0482956
Độ bất thường trung bình 343.99860
Độ nghiêng quỹ đạo 7.30440
Kinh độ của điểm nút lên 119.29305
Acgumen của cận điểm 175.21408
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

16214 Venkatachalam (2000 CM87) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 2 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16214 Venkatachalam
30-16214-venkatachalam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)