User Tools

Site Tools


30-16217-peterbroughton-la-gi

Peterbroughton
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 28 tháng 2 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16217
Tên thay thế 2000 DR13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0330349
Viễn điểm quỹ đạo 3.0875671
Độ lệch tâm 0.2059391
Chu kỳ quỹ đạo 1496.3561856
Độ bất thường trung bình 98.78377
Độ nghiêng quỹ đạo 4.14256
Kinh độ của điểm nút lên 170.59470
Acgumen của cận điểm 227.81113
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

16217 Peterbroughton (2000 DR13) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 2 năm 2000 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16217 Peterbroughton
30-16217-peterbroughton-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)