User Tools

Site Tools


30-16219-venturelli-la-gi

Venturelli
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 29 tháng 2 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16219
Tên thay thế 2000 DL29
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8752184
Viễn điểm quỹ đạo 2.8586456
Độ lệch tâm 0.2077430
Chu kỳ quỹ đạo 1330.0779429
Độ bất thường trung bình 175.56525
Độ nghiêng quỹ đạo 0.42329
Kinh độ của điểm nút lên 73.27238
Acgumen của cận điểm 331.89773
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.7

16219 Venturelli (2000 DL29) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 2 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16219 Venturelli
30-16219-venturelli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)