User Tools

Site Tools


30-16220-mikewagner-la-gi

Mikewagner
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 29 tháng 2 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16220
Tên thay thế 2000 DB40
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5673278
Viễn điểm quỹ đạo 2.9223444
Độ lệch tâm 0.0646699
Chu kỳ quỹ đạo 1661.0131470
Độ bất thường trung bình 97.26675
Độ nghiêng quỹ đạo 2.37705
Kinh độ của điểm nút lên 196.83415
Acgumen của cận điểm 151.60988
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

16220 Mikewagner (2000 DB40) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 2 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16220 Mikewagner
30-16220-mikewagner-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)