User Tools

Site Tools


30-16221-kevinyang-la-gi

Kevinyang
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 29 tháng 2 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16221
Tên thay thế 2000 DX48
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0749933
Viễn điểm quỹ đạo 2.8723727
Độ lệch tâm 0.1611725
Chu kỳ quỹ đạo 1421.0667862
Độ bất thường trung bình 242.43815
Độ nghiêng quỹ đạo 6.50560
Kinh độ của điểm nút lên 167.90495
Acgumen của cận điểm 149.91434
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.8

16221 Kevinyang (2000 DX48) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 2 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16221 Kevinyang
30-16221-kevinyang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)