User Tools

Site Tools


30-16222-donnanderson-la-gi

Donnanderson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 29 tháng 2 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16222
Tên thay thế 2000 DK55
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1616549
Viễn điểm quỹ đạo 2.2599127
Độ lệch tâm 0.0222224
Chu kỳ quỹ đạo 1200.6538761
Độ bất thường trung bình 38.34942
Độ nghiêng quỹ đạo 1.71259
Kinh độ của điểm nút lên 109.91155
Acgumen của cận điểm 192.58821
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.3

16222 Donnanderson (2000 DK55) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 2 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16222 Donnanderson
30-16222-donnanderson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)