User Tools

Site Tools


30-16225-georgebaldo-la-gi

Georgebaldo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 29 tháng 2 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16225
Tên thay thế 2000 DF71
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5353895
Viễn điểm quỹ đạo 2.6342111
Độ lệch tâm 0.0191159
Chu kỳ quỹ đạo 1517.8851778
Độ bất thường trung bình 152.83559
Độ nghiêng quỹ đạo 1.70925
Kinh độ của điểm nút lên 229.13096
Acgumen của cận điểm 137.93871
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

16225 Georgebaldo (2000 DF71) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 2 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16225 Georgebaldo
30-16225-georgebaldo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)