User Tools

Site Tools


30-16226-beaton-la-gi

Beaton
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 29 tháng 2 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16226
Tên thay thế 2000 DT72
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9911930
Viễn điểm quỹ đạo 3.2445246
Độ lệch tâm 0.0406259
Chu kỳ quỹ đạo 2010.8658252
Độ bất thường trung bình 74.45284
Độ nghiêng quỹ đạo 8.23478
Kinh độ của điểm nút lên 356.47935
Acgumen của cận điểm 279.29582
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

16226 Beaton (2000 DT72) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 2 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16226 Beaton
30-16226-beaton-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)