User Tools

Site Tools


30-16230-benson-la-gi

Benson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 3 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16230
Tên thay thế 2000 EA95
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4167878
Viễn điểm quỹ đạo 2.8298948
Độ lệch tâm 0.0787368
Chu kỳ quỹ đạo 1551.9603436
Độ bất thường trung bình 142.02396
Độ nghiêng quỹ đạo 8.00906
Kinh độ của điểm nút lên 291.67406
Acgumen của cận điểm 80.32193
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

16230 Benson (2000 EA95) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 3 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16230 Benson
30-16230-benson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)