User Tools

Site Tools


30-16236-stebrehmer-la-gi

Stebrehmer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 5 tháng 4 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16236
Tên thay thế 2000 GG51
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0710355
Viễn điểm quỹ đạo 3.1804057
Độ lệch tâm 0.2112506
Chu kỳ quỹ đạo 1554.0722607
Độ bất thường trung bình 256.57622
Độ nghiêng quỹ đạo 2.81235
Kinh độ của điểm nút lên 163.85689
Acgumen của cận điểm 131.06460
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

16236 Stebrehmer (2000 GG51) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 4 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro, New Mexico, USA.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16236 Stebrehmer
30-16236-stebrehmer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)